• Bioconservación
  • Bioconservación
  • Bioconservación

BIOCONSERVACIÓ

Planta pilot per anàlisi de reaccions químiques.

Supervisats per la direcció técnica del nostre client, hem desenvolupat una planta química a petita escala, adient per a ser instalada en un laboratori. L’objectiu de la planta es verificar el comportament dels productes del nostre client, en condicions que simulen l’entorn de treball en que es trobaràn. També hem col·laborat amb el proveïdor que ha fabricat el reactor, i amb la construcció física de la planta.Per motius de confidencialitat hi ha altres projectes que no podem publicar. Tot i així esperem que us hagueu pogut fer una idea de les nostres capacitats