• CODEX-U
  • CODEX-U
  • CODEX-U
  • CODEX-U

CODEX-U

Antirrobatori en “U” per bicicletes, integrat en un portabultos.

Partint de un desenvolupament anterior, vàrem incorporar una serie de modificacions al producte per tal de fer-lo mes viable industrialment, fent modificacions al 3D de les peces del portabultos. També vàrem cercar proveïdors per tots els components del producte, i vàrem dirigir tot el procés de industrialització fins arribar a tenir producte llest per servir en els magatzems. Posteriorment, hem desenvolupat altres versions, amb diferents models de suports a la bicicleta, per diferents quadres i diferents eixos. Mes informació a la web www.codex-u.com. En aquest projecte, hem participat en pràcticament totes les fases de desenvolupament, desde el disseny fins al llançament al mercat.Per motius de confidencialitat hi ha altres projectes que no podem publicar. Tot i així esperem que us hagueu pogut fer una idea de les nostres capacitats.